Jeotermal Kaynaklar Sempozyumuna katıldık....

15 Nisan 2016'da Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirilmiş olan Jeotermal Kaynaklar sempozyumunda Derneğimizin Başkanı Orhan Mertoğlu "Türkiye'nin EGS-Enhanced Geothermal Systems Potansiyeli" konusunda konferans vermiştir.

Dünyada Jeotermalin geleceği olarak tanımlanan EGS'in ABD, Avustralya ve Avrupa'da çok sayıda örnekleri bulunmaktadır. Türkiye'de henüz bir proje bulunmamaktadır.