IV. Jeotermal Sempozyumu'na katıldık

Türkiye Jeotermal Derneğinin desteklediği IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi 21-24 Şubat 2018'de Afyonkarahisar'da Akrones Hotel'de gerçekleştirildi. 400 civarında katılımcının yer aldığı sempozyumda, 2 ayrı salonda yürütülen paralel oturumlarda toplam 68 adet bildirinin sözlü sunumu yapıldı. Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Orhan Mertoğlu tarafından "Jeotermal Kuyularda Kuyu İçi Pompası Uygulamasının Teknik ve Ekonomik Değerlendirilmesi" ile "Jeotermal Yatırımlarda Teşvik İhtiyacı" konulu iki adet bildiri sunarken, Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr.Şakir Şimşek " Ömerbeyli Jeotermal Projesi Arama Çalışmaları ve Yeni Gelişmeler", Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nizamettin Şentürk "Beypazarı Madensuları Koruma Alanları Çalışması" isimli bildirileri sunmuşlardır.