(F.) Prof. Orhan Mertoğlu

Fahri Prof. ORHAN MERTOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ

Meslek ve Eğitim;
 • Y. Mühendis, Jeotermal Uzmanı 
 • 1973 yılından beri jeotermal elektrik üretimi ve ısıtma konusunda çalışmaktadır.
 • 1978: Birleşmiş Milletler Jeotermal Teknolojisi Eğitimi (ABD)
 • 1979: Japonya Kyushu Üniversitesi, jeotermal eğitimi
Türkiye'de gerçekleştirdiği bazı ilkler;
 • Sarayköy-Denizli 0,5 MWe’lik Jeotermal Pilot Santrali ile ilk jeotermal elektrik üretimi,
 • İlk jeotermal merkezi şehir ısıtması: Gönen Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi,
 • Sarayköy-Denizli Jeotermal Santralına entegre jeotermal sıvı karbondioksit ve kurubuz üretim projesinin (Dünyada ilk) hazırlanması,
 • Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ORME Jeotermal A.Ş. firması Türkiye’de 320.000 konutluk proje ve fizibilite hazırlamıştır. 46 adet jeotermal tesis (şehir ısıtmalar dahil) fiilen Türkiye’de işletilmektedir.
Çalıştığı bazı kurum, komisyon ve dernekler;
 • 9 yıl MTA’da çalıştı.
 • CENTO’da (NATO/CCMS), Dünya’da 5 kişiden oluşan Jeotermal Komisyonunda Türkiye’yi temsil etti.
 • ORME Jeotermal A.Ş.’nin kurucusu ve sahibidir (1984).
 • Birleşmiş Milletler (UNITAR/UNDP) ve Uluslararası Enerji Ajansı’nda Türkiye’yi temsil etti.
 • 20 yıl süreyle DPT 5-8’nci Beş Yıllık Kalkınma Planları Jeotermal Özel İhtisas Komisyonları Başkan Yardımcılığı yaptı.
 • 1999–2001: merkezi İtalya’da bulunan IGA-International Geothermal Association Avrupa Başkanlığı yaptı.
 • 1999-2001: GRC-Geothermal Resources Council (ABD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
 • 1999-2004: EGEC-European Geothermal Energy Council (Belçika) Başkan Vekilliği yaptı.
 • 2000-2005: Dünya Jeotermal Kongresi (WGC2005) Dünya Başkan Yardımcısı ve Türk Milli Komitesi Başkanı,
 • 2001-2007: IGA Dünya Başkan Vekili olarak görev yaptı (İzlanda).
 • 2007-2010 : IGA*-International Geothermal Association (İzlanda) Avrupa Bölge Başkanı (2010- .. Şeref Üyesi).
 • 2007-2013: T.C. Başbakanlık DPT 9ncu Kalkınma Planı Jeotermal Çalışma Grubu Başkanıdır.
 • 2010: Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanlığına 3 yıl için seçildi. 
 • 2012: T.C. Kalkınma Bakanlığı 10ncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) Komisyonların Jeotermal Çalışma Grubu Başkanı 
 • 2014: Dünya Bankası-IFC Genel Jeotermal Danışmanlığı 
 • * IGA, Birleşmiş Milletler’in danışmanı, AB ve Dünya Bankası GeoFund’ın stratejik ortaklık statüsü vediği dünyanın en büyük jeotermal sivil toplum kuruluşudur.  
Verdiği bazı konferanslar:
 • 1998: “ISS-International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy”; Azor Adaları-Portekiz,
 • 1999: Oregon Institute of Technology GeoHeat Center-ABD,
 • 2001: Bad Urach (EGEC, GtV, IGA, Unesco) -Almanya’da verdiği konferans ve eğitim nedeniyle, Başarı ve Şükran Belgeleri almıştır.
 • 2003: EGC2003 Macaristan (Avrupa Jeotermal Kongresi 2003),
 • 2004: International Geothermal Days (Uluslar arası Jeotermal Günleri) Polonya 2004 Sempozyumu,
 • 2007: EGC2007 Almanya (Avrupa Jeotermal Kongresi 2007) Bilim Kurulu Üyesi
 • 2009: NUMOV (German Near and Middle East Association), Geothermal Energy in Turkey, Almanya-Potsdam
 • 2009: EGEC Geopower Europe2009, Almanya Münih
 • 2010: GtV Alman Jeotermal Derneği Almanya Kongresi ve EGEC Geopower Europe
 • 2010, Paris-Fransa
 • 2011: GeoElec, Aralık 2011, Geoelec, Intelligent Energy Europe, Atina
 • 2011; Geopower Turkey 2011, İstanbul
 • 2012: Geoelec Meeting Almanya 2012, Geotherm Expo & Congress, Frankfurt
 • 2013; EGC 2013, EGEC-European Geothermal Energy Council , Pisa 2013
 • 2015: WGC 2015 Avustralya-Yeni Zelanda (3 adet tebliğ)
Uluslararası bazda ve yurtiçinde toplam 215 ‘un üzerinde bilimsel tebliğ sunmuş,konferans ve brifing vermiştir.

Aldığı Bazı Başarı Ödülleri ve Ünvanlar;
 • 1984: TÜBİTAK Teşvik Ödülü
 • 5 Mayıs 2001’de, son yıllarda uluslararası bazda jeotermalin gelişmesine yapmışolduğu katkılardan dolayı, Oradea Üniversitesi’nden Fahri Profesörlük ünvanı
 • Eylül 2002’de, Selanik Aristotle Üniversitesi tarafından Orhan Mertoğlu’nun sahip olduğu know-how ve tecrübesini uluslararası jeotermal camiası ile paylaşarak dünyada jeotermalin gelişimine yaptığı önemli katkıdan dolayı Şükran Belgesi
 • 2005: Dünyada ve Avrupa’da jeotermal uygulamaların geliştirilmesine yapmış olduğu katkılardan ve jeotermal derneklerine verdiği önemli bilimsel katkıların yanısıra gerçekleştirdiği jeotermal uygulamaların başarısından dolayı, GtV-Geothermische Vereinigung (Alman Jeotermal Derneği) tarafından Dünyada sadece toplam 12 kişide bulunan Patricius Madalyonu
 • 2005: GRC-Geothermal Resources Council (ABD) tarafından Jeotermal Kaynakların gelişmesine yapmış olduğu önemli katkılardan dolayı 2005 yılı Özel Başarı Ödülü